Jääteenmäki_Annali_2014-02-06_3

Varatuomari Anneli Jäätteenmäki Kuva: Walter Isack / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, 

Varatuomari Anneli Jäätteenmäestä tulee Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Suomen jaoston uusi puheenjohtaja.

Suomen entinen pääministeri Jäätteenmäki on vuoden 2020 aikana toiminut hallituksen jäsenenä, mutta siirtyy nyt uudeksi puheenjohtajaksi, kun ministeri Jan-Erik Enestam jättää tehtävänsä. Suomen entisenä pohjoismaisen yhteistyön ministerinä sekä ympäristö-, kulttuuri- ja puolustusministerinä toiminut Stefan Wallin nimettiin valtioneuvoston tänään pidetyssä yleisistunnossa hallituksen uudeksi jäseneksi.

”Kun minut valittiin rahaston jäseneksi viime vuonna, ilahduin mahdollisuudesta palata pohjoismaiseen yhteistyöhön kaikkien europarlamentaarikkovuosien jälkeen. Nyt olen innoissani mahdollisuudesta johtaa koko hallituksen työtä tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja ruotsalaisten kollegoideni kanssa. Samalla haluan lämpimästi kiittää Jan-Erik Enestamia hänen erinomaisesta työstään hallituksen monivuotisena puheenjohtajana”, Anneli Jäätteenmäki toteaa.

Jäätteenmäen ja Wallinin lisäksi Suomea edustavat rahastossa kansanedustaja Johan Kvarnström. Ruotsin jaoston jäsenet ovat entinen maaherra Chris Heister (puh.joht.), professori Jarmo Lainio ja kansanedustaja Annika Hirvonen Falk.

Rahaston nykyisen hallituksen kausi on 2020–2022, ja sen puheenjohtajan tehtävä on kiertävä. Chris Heister on toiminut vuonna 2020 koko hallituksen puheenjohtajana, ja vuonna 2021 tehtävä siirtyy Anneli Jäätteenmäelle.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välisiä suhteita yhteiskunta- ja kulttuurielämän aloilla sekä lisätä maiden välistä yhteistyötä. Rahasto myöntää apurahoja ja stipendejä yksityishenkilöille, järjestöille ja yhdistyksille erilaisiin yhteiskunnallisiin hankkeisiin ja kulttuuriprojekteihin.

Rahastolla on myös omaa toimintaa, jota hoitaa Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus. Rahasto toimii Hanasaaren päämiehenä ja on myös yksi Suomen Tukholman instituutin perustajista.

Lue lisää rahastosta: www.kulttuurirahasto.net

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallitus 2020–2022

Suomen jaosto

Varatuomari Anneli Jäätteenmäki, puheenjohtaja

Varajäsen: kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto

Toimitusjohtaja Stefan Wallin (uusi)

Varajäsen: kansanedustaja Veronika Honkasalo

Kansanedustaja Johan Kvarnström

Varajäsen: FT Lauri Heikkilä

Ruotsin jaosto

Entinen maaherra Chris Heister, puheenjohtaja

Varajäsen: professori Martin Hårdstedt

Professori Jarmo Lainio

Varajäsen: johtaja Ola Kellgren

Kansanedustaja Annika Hirvonen Falk

Varajäsen: kansanedustaja Emilia Töyrä