Hanna-Kosonen-6926

Hanna-Kosonen-6926

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) Kuvaaja: Jari Laukkanen

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on asettanut OTK Jukka Liedeksen selvittämään kulttuurin ja taiteen eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista Suomeen. Selvityshenkilö luovuttaa selvityksensä tiede- ja kulttuuriministerille viimeistään 15.6.2020.

– Tasa-arvon ja hyvinvoinnin tulee toteutua kulttuuri- ja taidekentällä aina, sekä harrastavien lasten ja nuorten että aikuistenkin tekijöiden keskuudessa. Kulttuurikenttä on rakenteellisesti laaja; on pieniä vapaita ryhmiä ja toisaalla suuria, institutionaalisia toimijoita. Oikeus turvalliseen luovuuden toteuttamiseen kuuluu kaikille. Jokaisella toimijalla tulee olla tieto siitä, miten toimia silloin, kun kohtaa epäasiallista kohtelua, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Taiteen ja kulttuurin toimijat kokoontuivat tammikuussa keskustelemaan alan eettisistä kysymyksistä valtiosihteeri Tuomo Puumalan johdolla. Keskustelussa alan yhteiseksi toiveeksi tunnistettiin eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen tarve.

Selvityksessä tulee tarkastella mm. toimielimen oikeudellista muotoa, sen rahoitusta, hallintoa ja toimivaltaa sekä keiden toimijoiden tulisi olla perustamassa toimielintä. Selvitystyössä tulee tarkastella kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista sekä ennaltaehkäisyn että jälkikäteisen reagoinnin näkökulmasta. Lisäksi selvitystyössä tulee ottaa huomioon lainsäädännön asettamat reunaehdot ja mahdollisten uusien säännösten tarve.

Selvityshenkilön tulee perehtyä muilla toimialoilla toimivien, eettisiä asioita käsittelevien toimielinten toimintaan Suomessa sekä kulttuurin ja taiteen alan eettisiä kysymyksiä käsittelevien toimielinten toimintaan ulkomailla.

Selvitystyön tukena toimii ohjausryhmä, jonka muodostavat ylijohtaja Riitta Kaivosoja, ylijohtaja Tapio Kosunen, johtaja Jorma Waldén, johtaja Minna Karvonen ja kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes opetus- ja kulttuuriministeriöstä.