1-miranda_17_kuva_drom_ry_637x

Näyttely kertoo sivistyneestä maailmasta, joka ei tiennyt, nähnyt eikä kuullut, mitä tapahtui, mutta kuitenkin sääti lakeja ja loi sääntöjä, jotka johtivat mustalaiset toisessa
maailmansodassa keskitysleireihin ja kaasukammioihin. “Miranda” on mustalaiskansan selviytymiskertomus.