dancing-rock-concert-crowd
dancing-rock-concert-crowd
Vapaiden tanssiryhmien ja freelancerina toimivien koreografien esityskerrat kasvoivat vuonna 2018, osoittavat tänään julkaistut tanssitilastot. Vapaat ryhmät myös onnistuivat lisäämään omia tulojaan merkittävästi.

Tanssitaiteen kokonaisesitysmäärä on viimeisen viiden vuoden aikana vakiintunut hieman alle 3 000 esitykseen vuodessa. Katsojia ja kokijoita sillä on ollut reilu puoli miljoonaa. Suomalaista tanssia nähtiin kotimaan lisäksi 28 muussa maassa, ja koettiin esitysten lisäksi yleisötyön ja yhteisötanssin sekä tanssielokuvien muodossa.

Jokainen lisäavustuseuro vapaille on tuottanut melkein nelinkertaisesti tuloja
Vapailla, valtion toiminta-avustusta saavilla ryhmillä lipputulojen ja muiden omien tulojen kasvu on voimakasta jo kolmatta vuotta peräkkäin. Niiden omarahoitusosuus on jo 35 % niiden tuloista. Vapaiden ryhmien omat tulot ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin niiden julkinen tuki.
Kunnat ovat hieman korottaneet avustuksiaan vapaille tanssiryhmille. Kuntien panostus on ollut tuloksellista: jokainen lisäavustuseuro tanssiryhmille on tuottanut 3,6-kertaisesti tuloja kolmen vuoden aikana.
Suurin osa kunnallisten avustusten yhteissumman kasvusta johtuu Helsingin kaupungin avustusten lisäyksistä. Kunnanavustusten osuus vapaiden tuloista oli kuitenkin vain 13 %
Vapaille ryhmille suunnattujen valtion toiminta-avustusten kokonaismäärä on pysynyt suunnilleen ennallaan viimeiset viisi vuotta. Vapaan kentän avustusten korottamiseen saatiin tänä vuonna (2019) lisää rahaa, mikä tulee näkymään tilastoissa vasta seuraavina vuosina.
Vapaista ryhmistä osa (19) saa toimintaansa avustusta valtiolta ja osa myös kunnanavustuksia. Suuri osa vapaista ryhmistä (21) ja koreografeista (noin 60) toimii pelkkien omien lippu- ja muiden tulojen sekä kertaluontoisten produktioavustusten varassa.
Suomalaiset tanssiryhmät esiintyivät ulkomailla 133 kertaa

Vuonna 2018 ulkomaanvierailut kasautuivat muutamille tanssiryhmille. Esimerkiksi Tero Saarinen Companyn katsojista 61 % oli ulkomailla. Vaikka kolmannes vierailuesityksistä suuntautui lähialueille (Pohjoismaat, Viro, Venäjä, Baltia), eniten katsojia tavoittivat Yhdysvalloissa, Ranskassa, Kanadassa ja Etelä-Koreassa isoilla näyttämöillä vierailleet ryhmät.

Vuoden 2018 tanssitilastot kerättiin noin 140 toimijalta.