Home » Uncategorized » Yleisten kirjastojen suosio on säilynyt ennallaan Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Yleisten kirjastojen toimintatilastot vuodelta 2015 ovat valmistuneet. Vuonna 2015 Kainuun kuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin 0,7 miljoonaa kertaa (8,6 käyntiä/ asukas) ja Pohjois-Pohjanmaalla 3,8 miljoonaa kertaa (9,4 käyntiä/asukas). Pohjois-Pohjanmaalla käyntejä oli hiukan enemmän ja Kainuussa hiukan vähemmän kuin vuonna 2014. Kainuussa käydään kirjastossa keskimäärin hiukan harvemmin kuin koko maassa, mutta Pohjois-Pohjanmaalla kirjastoissa käydään keskimäärin useammin kuin koko maassa (9,1 käyntiä/asukas).

Kainuun yleisissä kirjastoissa lainattiin 1,4 miljoonaa lainaa (17,4 lainaa/asukas) ja Pohjois-Pohjanmaalla 7,3 miljoonaa lainaa (17,9 lainaa/asukas). Määrät olivat hivenen pienempiä kuin vuonna 2014. Sekä Kainuussa että Pohjois-Pohjanmaalla lainataan keskimäärin enemmän asukasta kohden kuin koko maassa (16,4 lainaa/asukas).

Kirjastojen toimintakulut pysyivät ennallaan Kainuussa 5,1 miljoonassa eurossa (65 €/asukas) ja Pohjois-Pohjanmaalla 22,8 miljoonassa eurossa (56 €/asukas). Toimintakulujen supistuminen on pysähtynyt.

Kirjastojen hankkiman aineiston määrä on hivenen pienentynyt Pohjois-Pohjanmaalla (3,1 %) edellisestä vuodesta ja hivenen lisääntynyt Kainuussa (2,7 %). Uutta aineistoa hankittiin Kainuussa 27 000 kappaletta ja Pohjois-Pohjanmaalla 147 000 kappaletta.

Kirjastojen järjestämien tapahtumien määrä on noussut Kainuussa vuodessa 3,4 % ja Pohjois-Pohjanmaalla peräti 20 %. Tapahtumien kokonaismäärä oli Kainuussa 289 kpl ja Pohjois-Pohjanmaalla 2480 kpl. Myös tilaisuuksiin osallistuneiden määrä on noussut. Toinen nouseva trendi on e-aineiston käytön kasvu.

Kirjastojen aukiolotuntien määrä on kääntynyt kasvuun. Vuonna 2015 Kainuun kirjastot olivat avoinna 29 000 tuntia (+2 %)  ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot 123 000 tuntia (+4,5 %).