Home » Uncategorized » Turun yliopisto: Ensimmäinen suomalais-udmurttilainen sanakirja ilmestyi

Suomen sukukielen udmurtin opiskelijat ja tutkijat ovat vihdoin saaneet käyttöönsä suomalais-udmurttilaisen sanakirjan. Sanakirjaa varten on luotu satoja udmurttilaisia uudissanoja. Siksi se on merkittävä virstanpylväs myös udmurtin kielen historiassa. 

Turun yliopiston Volgan alueen kielten tutkimusyksikössä on laadittu viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana seitsemän sanakirjaa, jossa toisena kielenä on Venäjän suomalais-ugrilainen kieli, ja lisäksi lähes sama määrä tieteelliseen käyttöön tarkoitettuja käänteissanakirjoja. Nyt yksikkö on julkaissut maailman ensimmäisen suomalais-udmurttilaisen sanakirjan.

Yli 800-sivuisen teoksen on laatinut yksikön pitkäaikainen yhteistyökumppani, tutkija Sergej Maksimov Udmurtian yliopiston kielenkartoituksen ja historiallisen leksikologian laboratoriosta yhdessä professoriSirkka Saarisen sekä udmurttilaisten Vadim Danilovin ja Ekaterina Seliverstovan kanssa. Monivuotinen hanke on toteutettu Erasmus Mundus Triple I:n ja Suomen sukukansaohjelman apurahojen turvin sekä loppuvaiheessa Koneen Säätiön tuella. Alan suurin kustantaja Suomalais-Ugrilainen Seura on julkaissut sen oppikirjasarjassaan.

Suomalais-udmurttilainen sanakirja on rinnakkaisteos vuonna 2008 Turun yliopiston silloisen suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen sarjassa ilmestyneelle Udmurttilais-suomalaiselle sanakirjalle, jonka laativat niin ikään Maksimov, Danilov ja Saarinen. Sanakirjat ovat kuitenkin keskenään aivan erilaiset: edellinen kuvaa sanastonsa kautta suomalaista urbanisoitunutta yhteiskuntaa, jossa tietokone on auraa yleisempi työväline, jälkimmäinen puolestaan udmurttilaista agraarista kulttuuria ja sen erityispiirteitä.

Suomalaisen sanaston kääntämiseksi Sergej Maksimovin loi udmurttiin satoja uudissanoja, enimmäkseen johdoksia. Ne on merkitty sanakirjassa tähdellä, mutta varmuuden vuoksi on annettu myös sanojen venäjänkieliset vastineet, joita  voidaan käyttää udmurtissakin. Udmurttilaisessa sosiaalisessa mediassa kehitetään aktiivisesti uudissanoja ja käydään niistä keskustelua. Sanakirja edistää omalta osaltaan uudissanojen käyttöönottoa Udmurtiassa ja sitä kautta udmurtin kielen kehitystä.

Suomalais-udmurttilainen sanakirja on tarkoitettu yhtä lailla suomalaisille udmurtinopiskelijoille kuin udmurttilaisille suomenoppijoille. Lisäksi siitä on apua ja hyötyä fennougristiikan tutkijoille. Sanojen käyttöä valaistaan monin lause-esimerkein.

Sergej Maksimov, Sirkka Saarinen, Vadim Danilov, Ekaterina Seliverstova: Suomalais-udmurttilainen sanakirja. Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten XVI. Suomalais-Ugrilainen Seura. Helsinki 2013. 835 s.