Home » Yleiset Uutiset » Lapin Liitto: Selvitys kulttuuri- ja luovien alojen merkityksestä Lapissa on valmistunut

Selvitys_kulttuuri

Lapin liitto toteutti kevään 2013 aikana selvityksen kulttuuri- ja luovien alojen merkityksestä maakunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Toteutettuun kyselyyn vastasi 224 Lapin alueen kulttuurialan oppilaitoksesta valmistunutta ja 225 alan työnantajaa. Avainhenkilöhaastatteluja tehtiin kuusi. Selvityksen toteutti toimeksiannosta Innolink Research Oy.

Kulttuuri- ja luovat alat on Lapissa kasvava toimiala ja se on kärsinyt keskimääräistä vähemmän viime vuosien heikosta taloustilanteesta. Kulttuuri- ja luovia aloja ei nähdä erillisenä alana vaan sulautuneena muihin toimialoihin. Erityisesti yhteistyö matkailualan kanssa on ollut onnistunutta ja kysynnän uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa elämyspalveluiden sekä elämysmatkailun kasvun myötä.

Kulttuuri- ja luovien alojen työnantajat löytävät osaavaa työvoimaa Lapista hyvin ja näkevät alan oppilaitosten tuottavan hyvää osaamista. Alan yritykset arvostavat paikallista koulutusta ja sen tuottamaa osaamista. Kuitenkin koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä tulisi kehittää. Koulutuksen säilyminen Lapissa nähdään erittäin tärkeäksi osaamisen säilymisen ja työvoiman saatavuuden kannalta ja ennemminkin toivotaan opiskelupaikkojen määrän lisäämistä.

Lapin oppilaitoksista kulttuurialalle valmistuneet ovat työllistyneet keskimääräisesti, korkeakoulutuksen saaneet jopa melko hyvin. Valtaosa on jäänyt asumaan Lappiin tai Oulun alueelle. Toisen asteen opiskelijat hakeutuvat usein jatkokoulutukseen. Lapilla koetaan olevan erityinen arvo opiskelupaikkana sekä paikallisille että muualta tuleville opiskelijoille, vaikka ura ja työmahdollisuudet veisivätkin valmistumisen jälkeen muualle. Lapin perinteisiin ja omaleimaisuuteen pohjautuva koulutus houkuttelee opiskelijoita myös maakunnan ulkopuolelta.

Kulttuuri- ja luovien alojen vahvuutena ovat paikallinen luonnonympäristö, ainutlaatuinen lappilainen kulttuuri sekä perinne luovuuteen ja käsityöläisyyteen. Niiden esille tuomiseksi on alueella tuotettava koulutus tärkeää. Koulutus toimii myös aluemarkkinointikeinona. Toimialan uhkaksi nähdään laajakatseisuuden puute, kyvyttömyys käyttää hyödyksi paikallista osaamista ja olosuhteita sekä uuden oppimisen tyrehtyminen.

Koko selvitys on luettavissa Lapin luotsi -ennakointisivustolla: http://luotsi.lappi.fi/ajankohtaista