Home » Archive by category "Väitökset"

:VÄITÖS: Tulenkantajien historia oli 1920-luvun kirjallista liikettä laajempi

Kirjallisuushistorian vakiintunut käsitys tulenkantajista 1920-luvulla vaikuttaneena kirjailijaryhmänä on rajannut ulkopuolelleen 1930-luvun tulenkantajien historian. Rajauksen taustalla on havaittavissa tiede- ja kulttuuripoliittisia syitä. Tulenkantajien historiakuvan rakentuminen avaa laajempia kirjallisia, kulttuurisia ja poliittisia kehityskulkuja 1920-luvulta aina 1980-luvulle. Maailmansotien välillä vaikuttaneen tulenkantajien kulttuuriliikkeen tutkimustraditio on keskittynyt pääasiassa kirjallisuudentutkimuksen alueelle. Tämän seurauksena tulenkantajat...
Continue reading »

Väitös: Kuorolaulaminen on tiimityötä parhaimmillaan

1746421f-860d-4b16-81b9-5ac1c23fb76d-w_576_h_2000
Pirjo Nenola valmistui ylioppilaaksi Sonkajärven lukiosta vuonna 1982. Hän valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1987 pääaineenaan yleinen historia. Hän on työskennellyt Iisalmen Sanomissa kulttuuritoimittajana vuodesta 1987 ja toimittajana vuodesta 2014. Kuva: Emilia Parviainen  Kuorolaulamista ja kuorolaisuutta voi pitää esimerkkinä erinomaisesta tiimityöstä. Kuorolaiset hitsautuvat emotionaalisesti yhteen tähdätessään intensiivisissä ja...
Continue reading »

Väitöstutkimus selvitti populaarimusiikkiin liittyvää sensuuria koulussa

Alexis Kallio on tutkinut, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, millaista populaarimusiikkia koulun musiikintunnilla opetetaan. Hänen musiikkikasvatuksen alaan kuuluva väitöstutkimuksensa Navigating (un)popular music in the classroom: Censure and censorship in an inclusive, democratic music educationtarkastetaan 7. marraskuuta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Suomessa populaarimusiikki on vuosikymmenten ajan ollut osa kouluopetusta. Sen on koettu...
Continue reading »

VÄITÖS: Kuvataitelijoiden julkinen näkyvyys on kaventunut henkilöön, tuloksiin ja saavutuksiin keskittyvässä uutisoinnissa

  Filosofian lisensiaatti Anna Logrén Sanomalehtien kulttuuriuutisoinnissa tapahtuneet muutokset ovat kaventaneet kuvataiteilijoiden julkista näkyvyyttä. Uutisoinnin painopisteen siirtyminen taidearvioista taidenäyttelyjä ja muita taidemaailman tapahtumia käsitteleviin juttuihin on vahvistanut henkilöön keskittyvän uutisoinnin asemaa. Filosofian lisensiaatti Anna Logrén tarkasteli taiteensosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan taiteilijoita koskevaa puhetta, keskustelua ja neuvottelua Suomessa 2000-luvun...
Continue reading »

Väitöskirja tarjoaa uuden lähestymistavan Brucknerin sinfonioihin

Kai Lindbergin väitöstutkimus valottaa Anton Brucknerin (1824-1896) tapaa käsitellä sonaattimuotoa säveltäjän kolmen ensimmäisen sinfonian avausosissa. Lindbergin väitöskirja Aspects of Form and Voice-Leading Structure in the First Movements of Anton Bruckner’s Symphonies Nos. 1, 2, and 3 tarkistetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 15.11.2014. Brucknerin musiikin tutkimuksessa muodon piirteiden tarkastelu on osoittautunut ongelmalliseksi. Erityisesti...
Continue reading »

Väitös: Musiikkiesitykset rakentavat koulun arkea ja toimintakulttuuria

Hanna M. Nikkanen on tarkastellut väitöstutkimuksessaan, miten musiikkiesitykset ja juhlat rakentavat koulujen toimintakulttuuria ja toimivat osana sen kasvatustehtävää. Nikkasen väitöskirja tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 31.10.2014. Väitöstutkimuksessaan Musiikkiesitykset ja juhlat koulun toimintakulttuurin rakentajina Nikkanen perehtyi yhden eteläsuomalaisen alakoulun esitysten ja juhlien valmistamisen kulttuuriin. Hän tarkastelee musiikkiesitystilanteita rituaaleina, joissa käsitellään musiikillisia, sosiaalisia ja...
Continue reading »

Kristiina Ilmosen tohtorintutkinnossa soivat vanhakantaiset puhaltimet

Kansanmuusikko Kristiina Ilmonen perehtyi tohtorintutkinnossaan Suomen ja lähiseutujen paimenmusiikkiin ja sävelsi uutta musiikkia paimensoiton inspiroimana. Tohtorintutkinto ”Musiikkia vanhoilta ja uusilta laitumilta” tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 6.9.2014. Ilmosen taiteilijakoulutuksesta valmistuva tohtorintutkinto koostuu viidestä konsertista sekä soitinkehityshankkeesta. Hän on perehtynyt Suomen, Karjalan ja Inkerin puhaltimilla soitettuun paimenmusiikkiin sekä säveltänyt tutkintoon sisältyneiden...
Continue reading »

Turun yliopisto: Kuolemanrituaalit digitalisoituvat verkkoon

FM Anna Haverinen on syntynyt 1983 Luulajassa Ruotsissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2002 Kuusiluodon lukiosta Oulusta. Filosofian maisteriksi Haverinen valmistui 2009 Jyväskylän yliopistosta. Parhaillaan hän toimii apurahatutkijana. Internetin luodut vainajien muistosivustot ovat nousseet täydentämään perinteisten kuolinrituaaleja. Aiheesta väitöstutkimuksen Turun yliopistoon tehneen Anna Haverisen mukaan muistosivuilla vieraillaan vuosien ajan. –...
Continue reading »

Eira Stenbergin romaanien äänet paikantuvat historiaan (Väitös: FM Riitta Jytilä, 22.2.2014)

FM Riitta Jytilä on syntynyt 1977 Kalvolassa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1996 Hämeenlinnan yhteiskoulun lukiosta. Filosofian maisteriksi Jytilä valmistui 2006 Turun yliopistosta, jossa hän parhaillaan toimii jatko-opiskelijana. Väitös kuuluu kotimaisen kirjallisuuden alaan. FM Riitta Jytilän väitöstutkimuksessa Eira Stenbergin romaanien äänet ymmärretään historiallisina. Tutkimus nostaa esiin paremmin runoilijana tunnetun...
Continue reading »

Väitös: Orkesteritaituri Uuno Klamin menestys jäänyt Sibeliuksen varjoon

Uuno Klami Suomessa kukoisti maailmansotien välisenä aikana musiikkikulttuuri, josta parhaiten muistetaan Jean Sibelius. Kuitenkin myös toisenlainen suomalainen musiikki nautti suursuosiota, osoittaa Helena Tyrväinen tuoreessa musiikkitieteen väitöskirjassaan. Säveltäjä Uuno Klami (1900–1961) nousi kotimaiseen menestykseen venäläis-ranskalaisen orkesterityylin, provokaation ja musiikillisen huumorin keinoin. Menestyksen sinetöi joustava yhteistyö Suomen musiikkielämän vaikuttajien kanssa....
Continue reading »